บุญศิริห้องเย็น
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางเง็ก พ่วงศิริ
เลขทะเบียน จ3-92-22/47 ศก
ที่ตั้ง 1191/3 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ อุปกรณ์ช่วยคนป่วย รถเข็น ไม้คำยัน ฯลฯ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428774 / y = 1671047
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ เสียง
หจก.โรงเลื่อยจักรไทยรุ่งเรือง
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.โรงเลื่อยจักรไทยรุ่งเรือง
เลขทะเบียน 3-34(1)-1/19 ศก
ที่ตั้ง 1542/3 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-611523
ประกอบกิจการ เลื่อยไม้ แปรรูป
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428764 / y = 1669450
สภาพการใช้ที่ดิน อู่ซ่อมรถ
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
ตั้งเซ้งฮวดเคหะกิจ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายเง็กจุย แซ่ตั้ง
เลขทะเบียน 3-34(2)-1/19 ศก
ที่ตั้ง 1554 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ไม้แปรรูป
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428861 / y = 1670251
สภาพการใช้ที่ดิน อู่ซ่อมรถ
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
อุทัยโลหะกิจ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายอุทัย กฤตสิน
เลขทะเบียน จ3-62-1/42 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
หจก.ศรีสะเกษรวมกิจ
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.ศรีสะเกษรวมกิจ
เลขทะเบียน 3-65-1/19 ศก
ที่ตั้ง 1540/46-47 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ขายอุปกรณ์รถไถนา และอุปกรณ์การเกษตร
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428709 / y = 1669212
สภาพการใช้ที่ดิน โชวรูม
ประเภทของมลพิษ ไม่มี
อู่ผลการช่าง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายผล จันทา
เลขทะเบียน จ3-95(1)-8/40 ศก
ที่ตั้ง 1540/45 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428718 / y = 1669411
สภาพการใช้ที่ดิน อู่ซ่อมรถ
ประเภทของมลพิษ กลิ่น-เสียง
หจก.พงษ์นิเวศน์
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.พงษ์นิเวศน์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-1/39 ศก
ที่ตั้ง 1368/69 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ขายรถยนต์
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428917 / y = 1670751
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ เสียง
บจก.สยามนิสสันศรีสะเกษ
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.สยามนิสสันศรีสะเกษ
เลขทะเบียน จ3-95(1)-1/40 ศก
ที่ตั้ง 1540/35 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ โชวรูมขายรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428701 / y = 1669351
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ กลิ่น-เสียง
เฮงการยาง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายเลิศศักดิ์ ลิมปิโชติพงษ์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-3/42 ศก
ที่ตั้ง 862/5 ถ.กสิกรรม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-611628
ประกอบกิจการ ซ่อมรถยนต์
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0427476 / y = 1670663
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ น้ำเสีย-กลิ่น
บจก.สยามนิสสันศรีสะเกษ
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.สยามนิสสันศรีสะเกษ
เลขทะเบียน จ3-95(1)-1/45 ศก
ที่ตั้ง 1540/35 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ตรวจสภาพรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428701 / y = 1669351
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ กลิ่น-เสียง-ควัน
ถนอมอิฐมอญ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายถนอม หลอมทอง
เลขทะเบียน จ3-56-3/40 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
หจก.ศรีสะเกษทรายเอก
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.ศรีสะเกษทรายเอก
เลขทะเบียน จ3-3(4)-1/45 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
หจก.สวัสดีค้าไม้
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.สวัสดีค้าไม้
เลขทะเบียน ศ3-34(1)-2/37 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเจ้าของโรงงาน เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
เลขทะเบียน 3-37-1/30 ศก
ที่ตั้ง 240 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-611158
ประกอบกิจการ เรือนจำ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0427275 / y = 1671776
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
หจก.สวัสดีค้าไม้
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.สวัสดีค้าไม้
เลขทะเบียน ศ3-34(1)-2/37 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
อู่ศรีทายนต์
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายจันทา พันธ์กว้าง
เลขทะเบียน 3-95(1)-1/34 ศก
ที่ตั้ง 97/2 หมู่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-612771
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0427832 / y = 1670524
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ กลิ่น
อู่ชัยเจริญ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายเอ็งชัย แซ่โค้ว
เลขทะเบียน จ3-95(1)-9/40 ศก
ที่ตั้ง 141 หมู่ 10 ถ.อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-611551
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429427 / y = 1670606
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ เสียง
หจก.นิกรมอเตอร์
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.นิกรมอเตอร์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-3/44 ศก
ที่ตั้ง 115 หมู่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-612374, 612356
ประกอบกิจการ โชว์รูม+อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429836 / y = 1670590
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ ไม่มี
หจก.ที.ซี.อาร์. อุตสาหกรรม
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายธงชัย จีรพรบัญฑิต
เลขทะเบียน จ3-70-26/47 ศก
ที่ตั้ง 111 หมู่ 8 ถ.ศรีสะเกษ-อุบล ต.โพนเขวา อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0442785 / y = 1669123
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
บจก.วี เอส พี พี ดีเวลลอปเมนท์
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.วี เอส พี พี ดีเวลลอปเมนท์
เลขทะเบียน จ3-91(2)-10/47 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
โรงก๋วยเตี๋ยวชุนกี่
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายวรชาติ ฐิติสมบูรณ์
เลขทะเบียน 3-10(3)-2/26 ศก
ที่ตั้ง 442 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ โรงก๋วยเตี๋ยว
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429608 / y = 1666294
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ น้ำเสีย
โรงน้ำแข็งศรีต้นสน
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายกิตติ ฐิติวงศาโรจน์
เลขทะเบียน 3-14-10/47 ศก
ที่ตั้ง 129 หมู่ 8 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430155 / y = 1665373
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ น้ำเสีย
พาณิชย์เจริญคลัีงสินค้า
ชื่อเจ้าของโรงงาน พาณิชย์เจริญคลังสินค้า
เลขทะเบียน จ3-2(5)-24/48 ศก
ที่ตั้ง 440 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-611582
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429420 / y = 1667887
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
บจก.ศรีสะเกษประเสริฐผล
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.ศรีสะเกษประเสริฐผล
เลขทะเบียน 3-9(1)-3/27 ศก
ที่ตั้ง 203 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
หจก.โรงงานเกียรติดำรง
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.โรงงานเกียรติดำรง
เลขทะเบียน 3-9(1)-34/28 ศก
ที่ตั้ง 194/6 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-612872
ประกอบกิจการ โรงสีข้าว
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429147 / y = 1668389
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
บจก.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
เลขทะเบียน 3-9(1)-2/33 ศก
ที่ตั้ง 439 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 045-643333-5
ประกอบกิจการ โรงสีข้าว
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429580 / y = 1666510
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
อุตสาหกรรมน้ำแข็งสิทธิพงษ์
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายธีระพงษ์ วีสมหมาย
เลขทะเบียน 3-14-1/15 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
แสงรุ่งเรือง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายธวัชชัย รุ่งพัฒนาชัยกุล
เลขทะเบียน จ3-14-1/38 ศก
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศก
ประกอบกิจการ เลิกประกอบกิจการ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429523 / y = 1667290
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ -
บจก.กิจเจริญการ์เมนท์
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.กิจเจริญการ์เมนท์
เลขทะเบียน 3-28(1)-1/21 ศก
ที่ตั้ง 364 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษื ต.โพนข่า อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ตัดเย็บชุดนักเรียน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429776 / y = 1667654
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
หจก.ศรีสะเกษลำดวนคอนกรีต
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.ศรีสะเกษลำดวนคอนกรีต
เลขทะเบียน จ3-58(1)-1/38 ศก
ที่ตั้ง 399 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
หจก.เอส แอล คอนกรีต
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.เอส แอล คอนกรีต
เลขทะเบียน จ3-58(1)-1/39 ศก
ที่ตั้ง 399 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ จำหน่ายปูนซีเมนท์
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429846 / y = 1667287
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
บจก.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า
เลขทะเบียน 3-95(1)-2/33 ศก
ที่ตั้ง 190/10 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ จำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า
ขนาดโรงงาน จำพวกที่3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429735 / y = 1667770
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
อู่วัลลภการช่าง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายวัลลภ โคบุตร์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-1/42 ศก
ที่ตั้ง 469 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430569 / y = 1665275
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
อู่เดือน
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายโอกาส ลาลุน
เลขทะเบียน จ3-95(1)-2/42 ศก
ที่ตั้ง 199 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430249 / y = 1665303
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
บจก.ศรีสะเกษฮอนด้าคาร์ส จำกัด
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.ศรีสะเกษฮอนด้าคาร์ จำกัด
เลขทะเบียน จ3-95(1)-4/42 ศก
ที่ตั้ง 339 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ โชว์รูมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่อนุญาติให้วัด GPS และถ่ายภาพ
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ -
อู่ราชา
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายทวีรัชต์ ลาลุน
เลขทะเบียน จ3-95(1)-5/42 ศก
ที่ตั้ง 499 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430145 / y = 1665359
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
อู่โหมง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายไชยา วงค์แก้ว
เลขทะเบียน จ3-95(1)-8/45 ศก
ที่ตั้ง 52 หมู่ 7 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-633593
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430143 / y = 1665025
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
อู่เทียนการช่าง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายสุเทียน ภูทิพย์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-2/46 ศก
ที่ตั้ง 24 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 045-616714
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429923 / y = 1667120
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ เสียง
อู่สมพรการช่าง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายสมพร บุญชม
เลขทะเบียน จ3-95(1)-117/47 ศก
ที่ตั้ง 51 หมู่ 4 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
01-8768741
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 2
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0433190 / y = 1663663
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
อู่ช่างจ่อย
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายสุเทพ โมทะจิตร
เลขทะเบียน จ3-95(1)-439/47 ศก
ที่ตั้ง 98 หมู่ 8 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
05-1994759
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0436835 / y = 1665355
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
อู่แสงบริการ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายประยงค์ ลาลุน
เลขทะเบียน จ3-95(1)-140/48 ศก
ที่ตั้ง 42 หมู่ 10 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
05-7644306
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430711 / y = 1664953
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
อู่บุ๋มการช่าง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายสมปอง ดวงศรี
เลขทะเบียน จ3-95(1)-274/48 ศก
ที่ตั้ง 171 หมู่ 10 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
09-9466952
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430614 / y = 1664841
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
เปเล่พืชผล
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายฮุยล้วง แซ่ลิ้ม
เลขทะเบียน จ3-2(5)-3/47 ศก
ที่ตั้ง 125/1 ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-611163
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0432004 / y = 1660854
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
บจก.ศรีสะเกษธัญญะกิจไรซ์
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.ศรีสะเกษธัญญะกิจไรซ์
เลขทะเบียน จ3-9(1)-62/48 ศก
ที่ตั้ง 194 หมู่ 6 ต.โพนคล้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
09-9191450
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 043945 / y =1658933
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-ควัน
อู่เพื่อนยนต์
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายอรรคพล เขจรรักษ์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-171/47 ศก
ที่ตั้ง 45/37 หมู่ 6 ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
06-0365333
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0432162 / y = 1660385
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
เฮงเส็งง้วนพืชผล
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางสาววีณา ภัทรวุฒิพร
เลขทะเบียน จ3-2(5)-7/47 ศก
ที่ตั้ง 70 หมู่ 5 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศก
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0431008 / y = 1662310
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ
เลขทะเบียน 3-50(4)-8/48 ศก
ที่ตั้ง 142 หมู่ 4 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศก
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430266 / y = 1664063
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
อู่อี๊ดการช่าง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายวันชัย หิรัญรมย์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-10/45 ศก
ที่ตั้ง 144 หมู่ 4 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศก
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430265 / y = 1664292
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ เสียง
อู่ศรีอุทัย
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางมะลิ เทพวงศ์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-7/45 ศก
ที่ตั้ง 44/1 หมู่ 4 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศก
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0430120 / y = 166472
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ

กลิ่น-เสียง

มงคลสมบัติ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายมงคล ศรีคราม
เลขทะเบียน จ3-9(1)-43/48 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน ไม่พบโรงงาน
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
นางสาวสุชาดา เพียรตั้งกิจเจริญ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางสาวสุชาดา เพียรตั้งกิจเจริญ
เลขทะเบียน

จ3-10(3)-1/46 ศก

ที่ตั้ง 35 หมู่ 12 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ยังไม่ดำเนินกิจการ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428201 / y = 1676056
สภาพการใช้ที่ดิน เจ้าของไม่อยู่
ประเภทของมลพิษ เจ้าของไม่อยู่
บจก.เอกวิวัฒน์อุตสาหกรรม
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.เอกวิวัฒน์อุตสาหกรรม
เลขทะเบียน จ3-44-1/46 ศก
ที่ตั้ง 29 หมู่ 4 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ไม่อนุญาตให้เข้า
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่อนุญาตให้เข้า
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่อนุญาตให้เข้า
ประเภทของมลพิษ ไม่อนุญาตให้เข้า
อู่สหายยนต์
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายดุสิต ชินวิวัฒน์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-7/40 ศก
ที่ตั้ง 281 หมู่ 11 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ต.หญ้าปล้อง
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-611511
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0426247 / y = 1671649
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ เสียง
หจก.สุพรรณการยาง
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.สุพรรณการยาง
เลขทะเบียน จ3-95(1)-6/42 ศก
ที่ตั้ง 118 หมู่ 11 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ต.หญ้าปล้อง
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-612355
ประกอบกิจการ จำหน่ายยาง
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0425427 / y = 1671974
สภาพการใช้ที่ดิน ที่ว่าง
ประเภทของมลพิษ เสียง
สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ
ชื่อเจ้าของโรงงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ
เลขทะเบียน จ3-9(1)-1/41 ศก
ที่ตั้ง 65 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-612438
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0433804 / y = 1670046
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ควัน
ไทยเพิ่มพูน
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายสมพล พร้อมพันธ์
เลขทะเบียน 3-34(2)-219/48 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
หจก.ที.เอส.วาย. คอนกรีตผสมเสร็จ
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.ที.เอส.วาย. คอนกรีตผสมเสร็จ
เลขทะเบียน จ3-58(1)-2/44 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
หจก.ศรีสะเกษแก๊ส
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.ศรีสะเกษแก๊ส
เลขทะเบียน จ3-91(2)-1/38 ศก
ที่ตั้ง 120 หมู่ 4 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-617287
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0435844 / y = 1669896
สภาพการใช้ที่ดิน ที่ดินรกร้าง
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
บุญศิริ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางสาวมุกดา พ่วงศิริ
เลขทะเบียน จ3-92-13/48 ศก
ที่ตั้ง 159 หมู่ 9 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ต.หนองไผ่ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 09-5205606
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0422038 / y = 1672991
สภาพการใช้ที่ดิน พืนที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ไม่มี
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ชื่อเจ้าของโรงงาน วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
เลขทะเบียน จ3-5(1)-1/46 ศก
ที่ตั้ง 91 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
045-612353
ประกอบกิจการ แปรรูปนม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0425192 / y = 1670675
สภาพการใช้ที่ดิน วิทยาลัยเกษตรฯ
ประเภทของมลพิษ น้ำเสีย
บางกอกไอศรีม
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายสนิท สายทอง
เลขทะเบียน 3-12(11)-3/32 ศก
ที่ตั้ง 87 หมู่ 1 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ ทำไอศกรีม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0425976 / y = 1668290
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ น้ำเสีย
บจก.โรงสีไฟชัยประสิทธิ์
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.โรงสีไฟชัยประสิทธิ์
เลขทะเบียน 3-9(1)-11/15 ศก
ที่ตั้ง 199 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-612556
ประกอบกิจการ โรงสีข้าว
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428915 / y = 1668604
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ ไม่มี
โรงสีไฟศิริมงคล
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.โรงสีไฟศิริมงคล
เลขทะเบียน 3-9(1)-35/28 ศก
ที่ตั้ง 137 หมู่ 5 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-612674
ประกอบกิจการ โรงสีข้าว
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428412 / y = 1662606
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
หจก.โรงสีเรืองสินไทย
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.โรงสีเรืองสินไทย
เลขทะเบียน 3-9(1)-2/32 ศก
ที่ตั้ง 258 หมู่ 5 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 045-611437
ประกอบกิจการ โรงสีข้าว
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0427436 / y = 1668910
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
บัวชัยพลาสติก
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางสาวแสงอรุณ ภัทรวุฒิพร
เลขทะเบียน 3-53(4)-1/29 ศก
ที่ตั้ง 269 หมู่ 5 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 045-612622
ประกอบกิจการ โรงงานพลาสติก
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428614 / y = 1669335
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ เสียง
หงษ์สมบัติ
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางเพ็ญแข หงษ์สมบัติ
เลขทะเบียน 3-58(1)-4/32 ศก
ที่ตั้ง 259 หมู่ 5 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-611420
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิืม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0427514 / y = 1669022
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
หจก.เจริญการช่างคอนกรีตอัตแรง
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.เจริญการช่างคอนกรีตอัตแรง
เลขทะเบียน จ3-58(1)-2/39 ศก
ที่ตั้ง 243 หมู่ 2 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-612860
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0428016 / y = 1669345
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
หจก.เอส แอล คอนกรีต
ชื่อเจ้าของโรงงาน หจก.เอส แอล คอนกรีต
เลขทะเบียน จ3-58(1)-1/39 ศก
ที่ตั้ง 399 หมู่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ จำหน่ายปูนซีเมนท์
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429846 / y = 1667287
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น-เสียง
บจก.เมืองทองคอนกรีต
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.เมืองทองคอนกรีต
เลขทะเบียน จ3-58(1)-3/44 ศก
ที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
ประกอบกิจการ ไม่พบโรงงาน
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่พบโรงงาน
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่พบโรงงาน
ประเภทของมลพิษ ไม่พบโรงงาน
อู่แสงเจริญการช่าง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางสาววิภา จักษุคำ
เลขทะเบียน จ3-95(1)-1/41 ศก
ที่ตั้ง 1511/2 หมู่ 2 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-616124
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0427438 / y = 1668910
สภาพการใช้ที่ดิน ที่ดินรกร้าง
ประเภทของมลพิษ ฝุ่น
อู่ยนต์ไพศาล
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายวีระนันท์ ศุภนิธินันท์
เลขทะเบียน จ3-95(1)-4/44 ศก
ที่ตั้ง 259/1 หมู่ 5 ถ.ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
01-6009576
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0427762 / y = 1669209
สภาพการใช้ที่ดิน ที่ดินรกร้าง
ประเภทของมลพิษ กลิ่น-เสียง
บจก.อีซูซุตังปักศรีสะเกษ
ชื่อเจ้าของโรงงาน บจก.อีซูซุตังปักศรีสะเกษ
เลขทะเบียน จ3-95(1)-99/48 ศก
ที่ตั้ง 2/15 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ม.6 ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
ประกอบกิจการ โชว์รูม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง ไม่ให้เข้า
สภาพการใช้ที่ดิน ไม่ให้เข้า
ประเภทของมลพิษ ไม่ให้เข้า
อู่ศรีสะเกษการช่าง
ชื่อเจ้าของโรงงาน นางสาวเสาวณีย์ แซ่ลิ้ม
เลขทะเบียน จ3-95(1)-164/48 ศก
ที่ตั้ง 154 หมู่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 045-615856
ประกอบกิจการ ประกอบกิจการเดิม
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0429559 / y = 1668031
สภาพการใช้ที่ดิน เป็นบ้านเรือนและชุมชน
ประเภทของมลพิษ ไม่มี
อู่สุขเกษม
ชื่อเจ้าของโรงงาน นายสุรพล สุขเกษม
เลขทะเบียน จ3-95(1)-1/46 ศก
ที่ตั้ง 109 หมู่ 7 ต.หมากเขียบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
01-9768944
ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถ
ขนาดโรงงาน จำพวกที่ 3
พิกัดที่ตั้ง 48P x = 0419997 / y = 1661998
สภาพการใช้ที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรม
ประเภทของมลพิษ ไม่มี
  

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.045-633578, 045-643600 ต่อ 150,151,154
http://regis.sskru.ac.th หรือ
www.sskru.ac.th